ładowanie

Usługi księgowe

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH:

  • Księgi rachunkowe spółek prawa handlowego
  • Książki przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Sporządzanie sprawozdań rocznych, Sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Rozliczenia roczne dla osób fizycznych.
q2