ładowanie

Kadry i płace

USŁUGI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ PŁACOWYCH, ZUS ORAZ OBSŁUGI KADROWEJ:

  • Naliczanie list płac
  • Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • Rozliczenia z ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK, elektroniczna wysyłka deklaracji
  • Rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji PIT-4R
  • Sporządzanie różnych dokumentów na potrzeby ZUS
  • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11 dla pracowników, zleceniobiorców
  • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
  • Drukowanie informacji rocznej ZUS dla pracowników
  • Zakładanie teczek osobowych pracowników oraz ich prowadzenie
  • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń itp.
  • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS i ich wysyłka
  • Wyrejestrowywanie pracowników ZUS, wysyłka deklaracji
  • Wystawianie świadectw pracy
kadry