ładowanie

Kadry i płace

USŁUGI W ZAKRESIE ROZLICZEŃ PŁACOWYCH, ZUS ORAZ OBSŁUGI KADROWEJ:

 • Naliczanie list płac
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Rozliczenia z ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK, elektroniczna wysyłka deklaracji
 • Rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji PIT-4R
 • Sporządzanie różnych dokumentów na potrzeby ZUS
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11 dla pracowników, zleceniobiorców
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • Drukowanie informacji rocznej ZUS dla pracowników
 • Zakładanie teczek osobowych pracowników oraz ich prowadzenie
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń itp.
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS i ich wysyłka
 • Wyrejestrowywanie pracowników ZUS, wysyłka deklaracji
 • Wystawianie świadectw pracy
kadry